โซลินอยด์วาล์ว AirTAC by GFT

โซลินอยด์วาล์ว AirTAC by GFT

วาล์วที่ใช้เพื่อควบคุมทิศทางลมอัดโดยใช้ไฟฟ้าให้อุปกรณ์นิวเมติกส์เคลื่อนที่ตามทิศทางต้องการ
ในปัจจุบันนี้โซลินอยด์วาล์วมีหลากหลายรูปแบบ 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 และ 5/3 แล้วเราควรเลือกใช้วาล์วแบบไหน? ..
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการออกแบบวงจรนิวเมติกส์


*ควรเลือกขนาดวาล์วตาม port size เพื่อให้ได้ปริมาณลมและความเร็วในการใช้งานตามที่ต้องการ


other article

    GFT's messenger GFT's line GFT's phone call